Festa del Panellet a Castellgalí

La Festa del Panellet es celebra cada any el primer diumenge de maig. Antigament es celebrava el dia vuit de maig fent-la coincidir amb un dels patrons del poble, Sant Miquel. Probablement tingui l'origen fa més de 200 anys, ja que sabem que en el segle XVIII es van crear moltes ordres religioses i associacions.

L'economia dels pobles era precària i hi havia molts pobres, motiu que movia a les persones a buscar remeis. Sovint era la parròquia que assabentada de les necessitats que hi havia, demanava l'ajut dels que més tenien. Era costum que, el diumenge a la missa, tothom portava les cistelles amb fruits de la terra que més tard eren distribuits als qui ho necessitaven. No fa molts anys en les festes anyals o de precepte, i enterraments, les famílies oferien pa en memòria dels difunts o donant gràcies a Déu. També en molts llocs s'oferia un tall de coca i un porró, compartint així la festa. Castellgalí ha seguit aquest camí i es recorden temps passats, donant de cor "un panellet beneït" a qui comparteix la festa.

Durant el dia de la Festa es celebren nombroses activitats, però l'ànima de la festa es el repartiment del panellet que s'ofereix desprès de la missa i un cop beneït. La tradició diu que es dóna un panellet i en retirà la mà es deixa oberta com a símbol de que el tracte no ha acabat com quan es paga i es tanca la mà amb els diners. El costum de donar el pa de subsistència als necessitats.

Antigament s'anava en processó a beneir el terme de l'era de Casajoana, amb les banderes i autoritats, costum que s'ha perdut de fa temps.

Principal programació:

  • Trobada i Exposició d'escultures i escultors de Catalunya
  • Mercat de productes de proximitat
  • Mostra d'Antics oficis del camp català
  • Tallers d'elaboració de pa 
  • Ballada de sardanes
  • Activitats infantils
  • Espectacles singulars, activitats infantils,...
  • Trenet turístic

Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del Panellet a Castellgalí
Festa del Panellet a Castellgalí
Festa del Panellet a Castellgalí
Festa del Panellet a Castellgalí
Festa del Panellet a Castellgalí
Festa del Panellet a Castellgalí
Festa del Panellet a Castellgalí
Festa del Panellet a Castellgalí
Festa del Panellet a Castellgalí
Festa del Panellet a Castellgalí
Festa del Panellet a Castellgalí
Festa del Panellet a Castellgalí
Festa del Panellet a Castellgalí
Festa del Panellet a Castellgalí
Festa del Panellet a Castellgalí
Festa del Panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí
Festa del panellet a Castellgalí