Festa del Most, mostra de les tradicions i dels oficis del camp català a Castellví de la Marca